TBcloud


Enterprise Cloud System

TBcloud e софтуерна система за облачна структура със следните характеристики:

За

Екипа

В екипа работещ по проекта са включени повече от 20 експерти от екипите на фирма Телебид и фирма Телебид Про. Ядрото от специалисти и разработчици по проекта са с разнообразен опит в ИТ индустрията, иконимиката и управлението на проекти.

Целта на екипа е проучване, разработка и реализация на продукт позициониран технологично в най-новите мрежови, телекомуникационни и мобилни технологии с широка приложна насоченост и голям капацитет.

Предизвикателствата пред екипа са намирането на оптимално решение, базирано на най-новите и отворени стандарти и технологии, пълна автоматизация на всички дейности, включително и на инженерния труд.

Контакти